Sub Promotion

2019.11.17 - 비엔나 한인교회 소식

  • 교회공지
  • Nov 18, 2019
  • 275

2019.11.17 - 비엔나 한인교회 소식


1. 지난 금요일부터 부흥 성회를 통해 귀한 은혜 주신 박헌승 목사

    님께(캐나다 서부장로교회 담임) 감사드립니다.

    오늘 오후 4시에 있을 집회에도 많은 참여 부탁드립니다.

              

2. 새 생명 전도 훈련은 부흥성회 관계로 오늘은 쉽니다.

      

3. 특별행사 및 특강 안내

    * 22일 금요일 저녁8시 :“1919 유관순 ”영화관람과     

                                        영화 선교 이야기

               

    * 24일 주일 오후 4시 선교특강 : 복음 통일과 디아스포라의 

                                                  연합 전략  

                                                     

      ►강사  박상원 목사 프로필 :

       기드온 동족 선교회 대표

       국제 복음 통일 전문가 네트워크 사무총장

       워싱턴주 선교단체 협의회 / 주빌리 통일 구국기도회 총무


_01_Picture.png제목 날짜
2020.02.02 - 비엔나 한인교회 소식 2020.02.03
2020.01.26 - 비엔나 한인교회 소식 2020.01.27
2020.01.26 - 2020년 비엔나 한인교회 사역자 2019.01.28
2020.01.19 - 2020년 제직일람 2019.01.21
2020.01.19 - 비엔나 한인교회 소식 2020.01.20
2020.01.12 - 비엔나 한인교회 소식 2020.01.13
2020.01.05 - 비엔나 한인교회 소식 2020.01.06
2019.12.29 - 비엔나 한인교회 소식 2020.01.01
2019.12.22 - 비엔나 한인교회 소식 2019.12.23
2019.12.15 - 비엔나 한인교회 소식 2019.12.16

비엔나 한인교회
Evangelische Koreanische Gemeinde Wien
Schützengasse 13, A-1030 Vienna, Austria
담임목사 +43 (0)1 941 1730, adlerchang@hanmail.net

© k2s0o1d4e0s2i1g5n. All Rights Reserved