Sub Promotion

2019.11.10 - 비엔나 한인교회 소식

  • 교회공지
  • Nov 11, 2019
  • 262

2019.11.10 - 비엔나 한인교회 소식


1. 지난주 마케도니아 스코페에서 발칸지역 사역자들을 대상으로

    한 성령사역 특강과 집회를 은혜 가운데 마칠수 있었음에 감사 

    드립니다.  기도해 주신 모든 분들께 감사드립니다.

              

2. 새 생명 전도 훈련이 오늘도 계속됩니다. 

    (시간 : 15시 30분,  장소 : 소예배실 )

              

3. 오늘 2부 예배후 여선교회 월례회로 모입니다.

    (시간 : 14시 , 장소 : 소예배실)

      

4. 이번주 11월 15일(금)-17일(주일) 박헌승 목사님(토론토 

    서부 장로 교회 담임)을 모시고 “ 성령충만을 받으라 ”는 

    주제로 부흥 성회가 개최 됩니다. 

    기도로 준비하시고 큰 은혜 받으시기 바랍니다. 

    ▷집회 일시 : 11월15일(금) 오후 7시 30분 (1회)

                              16일(토) 오후 7시 30분 (2회)

                              17일(주일) 오전 9시 30분(3회)

                                               오전 11시 15분(4회)

                                               오후 4시 (5회)

    ▷강사 약력 : 총신대, 대학원 졸업. 

                       캐나다 서부 장로교회 담임.

    

                    

            ※ 등 록(2부): 오미형 자매(인도: 최가연 자매)  


_01_Picture.png제목 날짜
2020.02.02 - 비엔나 한인교회 소식 2020.02.03
2020.01.26 - 비엔나 한인교회 소식 2020.01.27
2020.01.26 - 2020년 비엔나 한인교회 사역자 2019.01.28
2020.01.19 - 2020년 제직일람 2019.01.21
2020.01.19 - 비엔나 한인교회 소식 2020.01.20
2020.01.12 - 비엔나 한인교회 소식 2020.01.13
2020.01.05 - 비엔나 한인교회 소식 2020.01.06
2019.12.29 - 비엔나 한인교회 소식 2020.01.01
2019.12.22 - 비엔나 한인교회 소식 2019.12.23
2019.12.15 - 비엔나 한인교회 소식 2019.12.16

비엔나 한인교회
Evangelische Koreanische Gemeinde Wien
Schützengasse 13, A-1030 Vienna, Austria
담임목사 +43 (0)1 941 1730, adlerchang@hanmail.net

© k2s0o1d4e0s2i1g5n. All Rights Reserved