Sub Promotion
제목 날짜
2018.10.21 - 추수감사찬양제 (사진, 영상) 2018.10.24
2018.08.03~05 배본철 교수 부흥성회 2018.08.05
2018.05.20 - 성령집회(2) 2018.05.29
2018.05.20 - 성령집회 2018.05.21
2018.4.27-2018.5.3 발리 숨바섬사역자 성령수련회 2018.05.16
2018.4.27-2018.5.3 자카르타 한센병 마을 사역 2018.05.16
2018.4.2 - 2018.4.6 마케도니아 발칸선교전략 세미나 2018.05.16
2018.2.28-2018.3.4 알바니아 기도자학교 사역 2018.05.16
2018.01.28 셀 리더, 부리더 교육 2018.01.29

비엔나 한인교회
Evangelische Koreanische Gemeinde Wien
Schützengasse 13, A-1030 Vienna, Austria
담임목사 +43 (0)1 941 1730, adlerchang@hanmail.net

© k2s0o1d4e0s2i1g5n. All Rights Reserved